Булмаг АД е създадено през януари 1991 като българо-унгарско дружество с ограничена отговорност (оттук и името: BULgarian-MAGyar, т.е. българо-унгарско). През 2003 година фирмата става акционерно дружество.

Основната дейност на фирмата е свързана с широк спектър на дейности в областта на компютеризацията и автоматизацията на работните места. Булмаг АД предлага услуги, свързани с проучването и проектирането на компютъризирани системи в офиси, производствени предприятия, банки и др, а също така предлага и съответното оборудване и софтуер. Стремежът на фирмата е не да продава отделен продукт, а цялостни решения, готови да посрещнат нуждите на клиента.

Булмаг предлага пълната гама от IBM®, Lenovo®, Microsoft® и Cisco® продукти и е оторизиран сервизен център за продуктите на Lenovo®.