banking

Основаване

Фирма Булмаг е основана през 1991 г. като ООД с решение на Софийски градски съд от 29 май 1991 г., фирмено дело № 6594/1991 г. През м. октомври 2003 г. фирмата е пререгистрирана в АД, като 55% от акциите принадлежат на “Валис Юропиън Мениджмънт Сървисис Лимитед”, КИПЪР, Лимасол. От българска страна като акционери участвуват три физически лица, които притежават останалите 45%. През 2006 г. Булмаг АД става със 100% частно българско участие с основен капитал в размер на 200 000 лева, разпределен в 20 000 бр. поименни акции с номилна стойност 10 лв. През 2010 г. Булмаг приема нов съдружник. Акционери са Петър Кръстанов с 14 000 бр. поименни акции, Дамян Данов с 3 000 бр. поименни акции и Добрин Данов с 3 000 бр. Поименни акции.

Управителните органи на Булмаг АД са:
Общо събрание на акционерите;

Съвет на директорите в състав:
Петър Петков Кръстанов – Председател;
Дамян Георгиев Данов – Зам. председател;
Надежда Цветанова Монева – член

Персонал

Служителите на пълно работно време във фирмата са 26 човека. За специфични услуги Булмаг АД има договори и с външни фирми и експерти.

Продажба на решения, хардуер и софтуер

Основното поле за работа на фирмата е свързано с широк спектър дейности в областта на компютеризацията и автоматизацията на работните места. Булмаг АД предлага услуги, свързани с проучването и проектирането на компютъризирани системи в офиси, производствени предприятия, банки и др, а също така предлага и съответното оборудване и софтуер. Стремежът на фирмата е, когато това е възможно, не толкова да продава отделен продукт, а цялостни решения, готови да посрещнат по-пълно и по-добре потребностите на клиента.

Булмаг АД предлага на местния пазар пълния спектър от решения за електронен бизнес на IBM® – сървъри, персонални и професионални работни станции, портативни компютри и съответен софтуер. Булмаг АД продава също така печатащи системи от IBM®, системи за търговия на дребно на IBM®, банкомати и компютърни аксесоарии.

По-конкретно, Булмаг АД предлага продукти и услуги от IBM® в следните по-важни класове:

-Сървъри (серия x, серия p, серия i и серия z).
-Системи за съхранение на данни – дискови системи, лентови системи, SAN, NAS.
-Софтуерни продукти – операционни системи, приложен софтуер, супермаркет приложения, локализирани за България, бизнес интеграция, приложения за търговия, софтуер за управление на бази от данни, софтуер за управление на системи от дискови памети и масиви от данни, софтуер за съвместна работа в мрежова среда, Host Transaction Processing, софтуер за обучение (e-learning), Messaging приложения, организационна производителност, портали и колаборация, софтуер за сигурност, Lotus софтуер и др.
-Retail решения, консултантсаки и фискални услуги.
-Специализирано банково оборудване.
-Disaster Recovery решения, базирани на Tivoli Storage Manager за защита на данните. Тези решения включват пълни услуги за прилагане на процедурите за защита на данните-първоначално проучване и анализ на съществуващите практики в компаниите, предлагане на необходимите хардуер, софтуер и услуги, миграция и планиране на изпълнението, доставка и изпълнение на услугите, имплементация и stand-by поддръжка, гореща линия, обучение и т.н.
Разнообразие на IBM® резервни части, ъпгрейди и аксесоари.

Булмаг АД е регистрирана съгласно българското законодателство в областта на предоставяне на фискални услуги – фискално обслужване, регистриране и отчитане. Компанията има широк опит в продажбата, консултирането и развитието в областта на фискални касови терминални мрежи за големи вериги магазини като Практикер, Метро Кеш & Кери, bauMax и Меркатор.

Струва си да се спомене успешното осъществяване от Булмаг АД, за първи път в страната, на продажбата на комплекс от две професионални високопроизводителни печатащи машини на IBM® Infoprint 4100 HD3/HD4.

След покупката от Lenovo® на PC бизнеса на IBM®, Булмаг АД предлага всички продукти с марката LenovoПреносими компютри: всички IdeaPad® и ThinkPad® преносими компютри;

-Настолни компютри: всички ThinkCentre настолни компютри;
-Lenovo сървъри;
-ъпгрейди, аксесоари & части;
-Монитори;
-Проектори.

Булмаг АД е “Първостепенен бизнес партньор” (Premier Business Partner) на Lenovo.

Булмаг АД е доставчик на продукти и решения и на други марки – Cisco, Microsoft др.

Сервизно обслужване и поддръжка

Особено внимание в Булмаг АД се отделя на сервизното обслужване – гаранционно и следгаранционно. Стремежът е да се гарантира максимална производителност на продадената техника. С тази цел Булмаг АД предлага и може да поеме задължението за удовлетворяващо реагиране в рамките на до 24 часа от получаване на заявката за сервизно обслужване от клиента. Като част от сервизното обслужване, осъществява месечна профилактика на техниката, за да се осигури максимална производителност от всяко работно място. 1996 г. Булмаг АД става сертифициран IBM® сервиз. Дружеството притежава необходимите сертификации, покрити с квалификация на персонала и със съответно оборудване. Сервизната дейност се опира на тясно сътрудничество и подкрепа от ІВМ България с резервни части и техническо съдействие. Булмаг АД е и сертифициран Lenovo сервизен център.

През май 1999 г. бе сключен рамков договор между Булмаг АД и Банксервиз АД – основната организация за междубанкови плащания и банков сетълмент в страната, която е собственост на БНБ – Централната банка и най-големите търговски банки у нас. “Банксервиз” АД има 28 поделения, които покриват цялата територия на страната. В него работят повече от 200 квалифицирани IT и банкови специалисти. Този договор разкрива възможности за по-нататъшно сътрудничество на двете дружества спрямо контрагенти.

През 2010 г. Банксервиз АД и Банкова Организация за Разплащания с Използване на Карти (БОРИКА) АД се споразумяха за Сливане на двете дружества, като новоучреденото дружество Борика-Банксервиз АД става пълноправен правоприемник на всички права и задължения на Банксервиз и Борика.

Булмаг АД – партньор на IBM® в обучението

През последните 6 години Булмаг АД е един от водещите у нас партньори на IBM® в областта на обучението, в качеството си на под-изпълнител. Булмаг АД предлага и организира обучение както за начинаещи, така и за напредналите в областта на компютрите и информационните технологии. При обучението се ползва оборудването на дружеството, което включва сървери на ІВМ: един от серията х с операционна система MS Windows NT и един от серията р с операционна система АІХ.

Предлагат се курсове, включващи и:

-AIX V5 Basiсs;
-AIX V5 System Administration I – Instaltation and Implementation;
-AIX V5 System Administration II – Problem Determination;
-DB/2;
-Tivoli Storage Management;
-Lotus софтуер;
-Microsoft Office products;
-Оптимизиране на банкова дейност.
-Дружеството е реализирало обучение в следните области и клиенти:
-TSM имплементация в Райфайзен Банк България;
-TSM имплементация в IBM® бизнес партньори;
-TSM обучение за български IBM® персонал, работещ за IBM® Help Desk център в Brno, Република Чехия;
-AIX Основи и администриране в Обединена българска банка АД;
-AIX Основи и администриране в Българската митническа администрация;
-AIX Основи и администриране в “Банксервиз” АД;
-AIX Основи и администриране в “Алианц България;
-AIX Основи и администриране в БНБ;
-AIX Основи и администриране в БТК АД;
-AIX Основи и администриране в Стопанска Банка – Скопие, Македония;
-Lotus Notes в Кока Кола България.

Преподавателите, провеждащи курсовете са сертифицирани по съответни профили. Основни клиенти на учебно-квалификационния център са специалисти от следните организации: БНБ, Булбанк АД, Хебросбанк АД, ОББ АД, Банксервиз АД, Интербрю АД, Алианц България АД, Информационно обслужване, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Върховен административен съд, Главно управление Митници, Главно управление Данъчна администрация, специалисти от Република Македония и др.

Удостоявания и класации

Булмаг АД е удостояван от IBM® СЕЕMEA през последните няколко години за една от най-добре проявяващи се фирми (“Top Performer”) на местния пазар.

В последното подреждане от IDG за 100-те най-добри български IT Solution провайдъри Булмаг АД е класиран на четвърто място.

През 2004 г. Булмаг АД има предложение от Ай Би Ем България ЕООД за осъществяване на услуги като официален център за предпродажбена техническа консултация по продуктите Tivoli.